Filmové Brno
Dokumentace dějin uvádění filmů a diváckých preferencí v Brně v letech 1918-1945

Databáze nabízí badatelům i laickým zájemcům o dějiny kinematografie rekonstrukci programu brněnských kin v letech 1918-1945. Naleznou zde také informace o tom, kde se kina nacházela, o jejich kapacitě nebo o majitelích licencí k jejich provozu. Druhá část databáze nabízí přepisy rozhovorů s pamětníky, kteří tato kina před rokem 1945 sami často navštěvovali.

54 kin

9 230 filmů

27 158 programů

13 889 citátů

Jak citovat celou digitální knihovnu:

Doporučená podoba citace podle citačního stylu Harvard v případě, že citujete celou databázi (například pokud ji uvádíte v poděkování):

  • Skopal, P - Szczepanik, P - Barok, D - Porubčanská, T - Česálková, L - Večeřa, M - Batistová, A, Filmové Brno, online databáze, Digitalia MUNI ARTS, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, zobrazeno , https://cinematicbrno.phil.muni.cz/.

 

Lindat logo