Buď s Bohem krásné mládí / Leb wohl, schöne Jugendzeit!; Lebe wohl du schöne Jugendzeit

Název (CZ)
Buď s Bohem krásné mládí
Název (DE)
Leb wohl, schöne Jugendzeit!
Lebe wohl du schöne Jugendzeit
Popis čísla (CZ)
Drama.
Lidový film o 7 dílech. V hlavní roli Valter Slezák.
Popis čísla (DE)
Volksfilm in 7 Abteilungen. In der Hauptrolle WALTER SLEZAK.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr drama: Lidové noviny 1927-09-06 450 100
Žánr lidový film: Rovnost 1928-04-13 103 100
Žánr Volksstück: Volksfreund 1927-09-06 208 100
Popis čísla (DE) Volksfreund 1928-04-13 89 100
Popis čísla (CZ) Drama.: Lidové noviny 1927-09-06 450 100
Popis čísla (CZ) Lidový film o 7 dílech. V hlavní roli Valter Slezák.: Rovnost 1928-04-13 103 100
Název (DE) Leb wohl, schöne Jugendzeit!: Volksfreund 1928-04-13 89 100
Název (DE) Lebe wohl du schöne Jugendzeit: Volksfreund 1927-09-06 208 100
Název (CZ) Lidové noviny 1927-09-06 450 100