Buffalo Bill II. / Buffalo Bill II.

Název (CZ)
Buffalo Bill II.
Název (DE)
Buffalo Bill II.
Popis čísla (DE)
Wildwestdrama in 3 Teilen.
Součást programů:
Kino Dny promítání Číslo
Urania / Orania 05.01.1925 - 06.01.1925 Buffalo Bill II. / Buffalo Bill II.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Film Lidové noviny 1925-01-02 2 100
Žánr Lidové noviny 1925-01-02 2 100
Popis čísla (DE) Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1925-01-02 2 100
Název (CZ) Lidové noviny 1925-01-02 2 100
Název (DE) Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1925-01-02 2 100