Ferreól; Ferreol

Název (CZ)
Ferreól
Ferreol
Popis čísla (CZ)
Dnes až do čtvrtka Ferreol, nádherné napínavé drama. Erik Glassner - Olaf Storm.
Nádherné společ. drama o 5 jedn.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Film Lidové noviny 1922-01-24 42 100
Žánr nádherné napínavé drama: Lidové noviny 1922-01-24 42 100
Žánr společenské drama: Moravské noviny 1922-01-25 19 100
Popis čísla (CZ) Dnes až do čtvrtka Ferreol, nádherné napínavé drama. Erik Glassner - Olaf Storm.: Lidové noviny 1922-01-24 42 100
Popis čísla (CZ) Nádherné společ. drama o 5 jedn.: Moravské noviny 1922-01-25 19 100