Gitta objevila své srdce.; Gita objevila své srdce

Název (CZ)
Gitta objevila své srdce.
Gita objevila své srdce
Popis čísla (CZ)
Veselohra.
Gitta Alparová - Gustav Fröhlich.
Žánr
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr Moravské slovo 1932-11-04 215 100
Popis čísla (CZ) Veselohra.: Moravské slovo 1932-11-04 215 100
Popis čísla (CZ) Gitta Alparová - Gustav Fröhlich.: Lidové noviny 1932-11-04 557 100
Název (CZ) Gitta objevila své srdce.: Moravské slovo 1932-11-04 215 100
Název (CZ) Gita objevila své srdce: Lidové noviny 1932-11-04 557 100