Gongorila; Concorila; Congorila; Congorilla; Gongorilla

Název (CZ)
Gongorila
Concorila
Congorila
Congorilla
Gongorilla
Popis čísla (CZ)
Zajímavý expediční film do středu Afriky
89512
137321
Tajemství pralesů střední Afriky
Popis čísla (DE)
M. Johnson.
76196
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr napínavý film : Moravské noviny 1936-07-14 159 100
Žánr Expeditionsfilm: Volksfreund 1936-04-03 80 100
Popis čísla (CZ) Zajímavý expediční film do středu Afriky: Moravské noviny 1936-04-03 79 100
Popis čísla (CZ) Tajemství pralesů střední Afriky: Moravské slovo 1936-04-03 80 100
Popis čísla (DE) M. Johnson.: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1939-02-01 52 100
Název (CZ) Gongorila: Moravské noviny 1936-07-14 159 100
Název (CZ) Concorila: Moravské noviny 1936-04-03 79 100
Název (CZ) Congorila: Moravské slovo 1936-10-06 232 100
Název (CZ) Congorilla: Moravské slovo 1936-08-04 180 100
Název (CZ) Gongorilla: Moravské slovo 1936-04-03 80 100