Hodina zapomnění; Hodina opojení

Název (CZ)
Hodina zapomnění
Hodina opojení
Popis čísla (CZ)
Paramountfilm!
POLA NEGRI v nejnovějším velkofilmu [...].
Dobrodružný román od Syd Howarda.
(Pola Negri)
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Film Lidové noviny 1929-06-29 148 100
Žánr velkofilm: Lidové noviny 1929-06-28 326 100
Žánr dobrodružný román : Lidové noviny 1929-06-28 326 100
Popis čísla (CZ) Paramountfilm! POLA NEGRI v nejnovějším velkofilmu [...]. Dobrodružný román od Syd Howarda.: Lidové noviny 1929-06-28 326 100
Popis čísla (CZ) (Pola Negri): Moravské noviny 1929-06-29 148 100
Název (CZ) Hodina zapomnění: Moravské noviny 1929-06-29 148 100
Název (CZ) Hodina opojení: Lidové noviny 1929-06-28 326 100