Maskovaná milenka / Maskierte Geliebte, Die; Maskierte Beliebte, Die

Název (CZ)
Maskovaná milenka
Název (DE)
Maskierte Geliebte, Die
Maskierte Beliebte, Die
Popis čísla (CZ)
L. Baarová.
129930
L. Baarová, G. Nezval, Šejbalová, Pešek.
L. Baarová, G. Nezval.
Popis čísla (DE)
Lída Baarová. Ein tschechischer Millionen-Ausstattungs-Grossfilm
124505