Nihilistka; Nihilistka!

Název (CZ)
Nihilistka
Nihilistka!
Popis čísla (CZ)
Drama o 7 dílech podle známého Savageova románu: >Oficiální žena.<
V hlavních úlohách: Irena Riche, Conway Feaile.
Drama o 7 dílech z dob carského Ruska. Podle známého Savageova románu ,,Oficielní žena". V hlav. úlohách: Irene Richeová a Conway Tearie.
Drama ze života ruských knížat. V hlavní úloze Irena Richeová.
Žánr
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr Moravské slovo 1928-08-14 186 100
Popis čísla (CZ) Drama o 7 dílech podle známého Savageova románu: &gt;Oficiální žena.&lt; V hlavních úlohách: Irena Riche, Conway Feaile.: Lidové noviny 1929-05-21 256 100
Popis čísla (CZ) Drama o 7 dílech z dob carského Ruska. Podle známého Savageova románu ,,Oficielní žena". V hlav. úlohách: Irene Richeová a Conway Tearie.: Moravské slovo 1928-08-14 186 100
Popis čísla (CZ) Drama ze života ruských knížat. V hlavní úloze Irena Richeová.: Rovnost 1928-09-18 259 100
Název (CZ) Nihilistka: Lidové noviny 1929-05-21 256 100
Název (CZ) Nihilistka!: Moravské slovo 1928-08-14 186 100