Podle rozkazu, pane šikovateli; Dle rozkaze, pane šikovateli! / Zu Befehl, Herr Unteroffizier

Název (CZ)
Podle rozkazu, pane šikovateli
Dle rozkaze, pane šikovateli!
Název (DE)
Zu Befehl, Herr Unteroffizier
Popis čísla (CZ)
S Idou Wüstovou a R. Robertsem.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Popis čísla (CZ) Lidové noviny 1932-10-24 539 100
Název (CZ) Podle rozkazu, pane šikovateli: Lidové noviny 1932-10-24 539 100
Název (CZ) Dle rozkaze, pane šikovateli!: Moravské noviny 1932-10-24 246 100
Název (DE) Volksfreund 1932-10-23 251 100