Poklad na dně mořském / Silberschatz auf dem Meeresgrund, Der; Schatz am Meeresgrund, Der

Název (CZ)
Poklad na dně mořském
Název (DE)
Silberschatz auf dem Meeresgrund, Der
Schatz am Meeresgrund, Der
Popis čísla (CZ)
Fox-film. Zápas o život a na smrt! Velkolepý dobrodružný filmový román. V hlavní úloze: G. O. BRIEN.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr dobrodružný román : Lidové noviny 1927-12-13 627 100
Žánr Abenteuerdrama: Volksfreund 1927-12-06 285 100
Popis čísla (CZ) Lidové noviny 1927-12-13 627 100
Název (CZ) Lidové noviny 1927-12-13 627 100
Název (DE) Silberschatz auf dem Meeresgrund, Der: Volksfreund 1927-12-06 285 100
Název (DE) Schatz am Meeresgrund, Der: Volksfreund 1927-12-13 291 100