Rudý sultán - (Abdel Hamid); Rudý Sultán; Rudý sultán Abdul Hamid; Abdul Hamid - rudý sultán / Abdul Hamid, der rote Sultan

Název (CZ)
Rudý sultán - (Abdel Hamid)
Rudý Sultán
Rudý sultán Abdul Hamid
Abdul Hamid - rudý sultán
Název (DE)
Abdul Hamid, der rote Sultan
Popis čísla (CZ)
B. Kortner, N. Esther.
Popis čísla (DE)
138626
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Popis čísla (CZ) Moravské slovo 1936-02-29 51 100
Popis čísla (DE) Volksfreund 1936-04-21 94 100
Název (CZ) Rudý sultán - (Abdel Hamid): Moravské noviny 1936-02-08 32 100
Název (CZ) Rudý Sultán: Moravské slovo 1936-02-29 51 100
Název (CZ) Rudý sultán Abdul Hamid: Moravské slovo 1936-02-08 33 100
Název (CZ) Abdul Hamid - rudý sultán: Moravské slovo 1935-04-12 73 100
Název (DE) Volksfreund 1936-04-21 94 100