S. A. muž Brand / SA-Mann Brand

Název (CZ)
S. A. muž Brand
Název (DE)
SA-Mann Brand
Popis čísla (CZ)
Film z pohnutého boje o moc
Popis čísla (DE)
Gastspiel der Gaufilmstelle Niederdonau
Ein erschütterndes Lebensbild aus unseren Tagen. - der gewaltige Kampf um die Macht.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Popis čísla (CZ) Moravské slovo 1939-06-02 127 100
Popis čísla (DE) Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1939-06-02 Folge 86 100