Tarakanova, nepravá dcera carova.; Taraca Nova / Tarakanowa, die falsche Zarentochter

Název (CZ)
Tarakanova, nepravá dcera carova.
Taraca Nova
Název (DE)
Tarakanowa, die falsche Zarentochter
Popis čísla (CZ)
Velký výpravný film z tajemných a neproniknutelných hlubin ruského života.
V hlavní úloze: Ola Fjord a Edith Jehane.
Popis čísla (DE)
Ein Millionenfilm der Aubert-Franco-Produktion. In den Hauptrollen Edith Jehane, Olaf Fjord, Rudolf Klein-Rogge.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Popis čísla (CZ) Lidové noviny 1930-10-14 520 100
Popis čísla (DE) Volksfreund 1931-02-13 38 100