Tempo...! Tempo...!; Tempo - tempo; Tempo! Tempo! / Tempo Tempo; Tempo-tempo (Die Maitresse des Teufels)

Název (CZ)
Tempo...! Tempo...!
Tempo - tempo
Tempo! Tempo!
Název (DE)
Tempo Tempo
Tempo-tempo (Die Maitresse des Teufels)
Popis čísla (CZ)
Humor a sensace! Hilda Roschová - Luc. Albertini.
Luciano Albertini v sensačním velkofilmu.
Účinkují Hilda Resch, H. Picha, F. Kampers.
Popis čísla (DE)
117863
Der Sensationsfilm.
mit Luciano Albertini in der Hauptrolle.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr Moravské slovo 1933-05-17 95 100
Film Moravské slovo 1933-05-17 95 100
Popis čísla (DE) Der Sensationsfilm. mit Luciano Albertini in der Hauptrolle.: Moravské slovo 1933-05-17 95 100
Popis čísla (CZ) Humor a sensace! Hilda Roschová - Luc. Albertini.: Lidové noviny 1930-07-04 334 100
Popis čísla (CZ) Luciano Albertini v sensačním velkofilmu. Účinkují Hilda Resch, H. Picha, F. Kampers.: Lidové noviny 1930-04-01 167 100
Název (CZ) Tempo...! Tempo...!: Lidové noviny 1930-07-04 334 100
Název (CZ) Tempo - tempo: Moravské slovo 1933-05-17 95 100
Název (CZ) Tempo! Tempo!: Lidové noviny 1930-04-01 167 100
Název (DE) Tempo Tempo: Moravské slovo 1933-05-17 95 100
Název (DE) Tempo-tempo (Die Maitresse des Teufels): Volksfreund 1929-12-10 288 100