Tygr ze Sing Singu / Tiger von Sing-Sing, Der

Název (CZ)
Tygr ze Sing Singu
Název (DE)
Tiger von Sing-Sing, Der
Popis čísla (CZ)
Sens. film z div. záp. o 5 jedn.
Popis čísla (DE)
Abenteuerdrama in 5 Akten.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr kriminální drama: Lidové noviny 1922-02-22 95 100
Žánr sensační film z divokého západu: Moravské noviny 1921-12-21 291 100
Žánr Abenteuerdrama: Lidové noviny 1922-02-22 95 100
Film Lidové noviny 1922-02-22 95 100
Popis čísla (DE) Lidové noviny 1922-02-22 95 100
Popis čísla (CZ) Moravské noviny 1921-12-21 291 100
Název (CZ) Lidové noviny 1922-02-22 95 100
Název (DE) Lidové noviny 1922-02-22 95 100