Ústřicová princezna; Ustrienia princezna / Austerprinzessin

Název (CZ)
Ústřicová princezna
Ustrienia princezna
Název (DE)
Austerprinzessin
Popis čísla (CZ)
Rozkošná veselohra o 5 jedn.
Veselohra.
Popis čísla (DE)
Schlagerlustspiel.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr Schlager-Lustspiel: Volksfreund 1922-01-01 1 100
Žánr rozkošná veselohra: Socialistická budoucnost 1919-09-20 167 100
Film Socialistická budoucnost 1919-09-20 167 100
Popis čísla (DE) Volksfreund 1922-01-01 1 100
Popis čísla (CZ) Rozkošná veselohra o 5 jedn.: Moravské noviny 1922-01-03 1 100
Popis čísla (CZ) Veselohra.: Socialistická budoucnost 1919-09-20 167 100
Název (DE) Volksfreund 1922-01-01 1 100
Název (CZ) Ústřicová princezna: Socialistická budoucnost 1919-09-20 167 100
Název (CZ) Ustrienia princezna: Moravské noviny 1921-12-31 299 100