Vězeň ze Santa Cruz / Gefangene von Santa Cruz, Der

Název (CZ)
Vězeň ze Santa Cruz
Název (DE)
Gefangene von Santa Cruz, Der
Popis čísla (DE)
Ein spannender Abenteuerfilm.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr napínavý film : Moravské slovo 1944-08-22 199 100
Žánr sensační film: Moravské slovo 1944-08-22 199 100
Popis čísla (DE) Brünner Abendblatt 1944-07-28 100
Název (CZ) Moravské slovo 1944-07-28 178 100
Název (DE) Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1944-07-30 208 100