Zlato / Gold

Název (CZ)
Zlato
Název (DE)
Gold
Popis čísla (CZ)
Dolores del Rio, Zvuk. velkof.
Popis čísla (DE)
Dolores del Rio im Großten Film
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr Sensationsfilm: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1941-04-03 93 100
Žánr Monumentalfilm: Volksfreund 1934-09-04 206 100
Popis čísla (DE) Volksfreund 1930-03-01 52 100
Popis čísla (CZ) Moravské noviny 1930-03-01 49 100
Název (DE) Volksfreund 1930-03-01 52 100
Název (CZ) Moravské noviny 1934-10-26 246 100