Žena, jež tě nikdy nezapomene; Žena, jež na tě nikdy nezapomene / Es gibt eine Frau, die Dich niemals vergißt

Název (CZ)
Žena, jež tě nikdy nezapomene
Žena, jež na tě nikdy nezapomene
Název (DE)
Es gibt eine Frau, die Dich niemals vergißt
Popis čísla (CZ)
Ivan Petrovič a Lil Dagoverová v nádherném velkofilmu.
Podařilo se nám získati skvost filmové techniky.
V hlavních úlohách Lil Dagoverová - Ivan Petrovič. Jako dodatek: Mezinárodní automobilové závody na Masarykově okruhu.
Popis čísla (DE)
Lil Dagover und Ivan Petrovich.
Ergreifendes Drama einer großen Liebe in 7 Akten.
Žánr
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr Volksfreund 1931-02-03 29 100
Popis čísla (DE) Volksfreund 1931-02-03 29 100
Popis čísla (CZ) Lidové noviny 1930-10-07 507 100
Název (DE) Volksfreund 1931-02-03 29 100
Název (CZ) Žena, jež tě nikdy nezapomene: Moravské slovo 1930-10-07 237 100
Název (CZ) Žena, jež na tě nikdy nezapomene: Moravské slovo 1931-02-04 30 100