Poslední láska velikého muže / Großen Mannes Liebe, Eines