Bio Moderna; Moderna; Jalta: 21.07.1936

Dny promítání (od)
Tue 21. 07. 1936
Dny promítání (do)
Wed 22. 07. 1936
Datum zveřejnění programu
Tue 21. 07. 1936
Počet promítnutí
6
Popis programu (DE)
Nur 21. und 22. Juli:
Vorstellu. halb 5, 7, viertel 10 Uhr.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravské noviny 1936-07-21 165 100
Počet promítnutí Volksfreund 1936-07-21 168 100