Praha; Panorama Alfa-Passage; Alfa: 25.03.1932

Dny promítání (od)
Fri 25. 03. 1932
Dny promítání (do)
Thu 07. 04. 1932
Datum zveřejnění programu
Fri 25. 03. 1932
Počet promítnutí
44
Popis programu (CZ)
Představení denně o půl 5., 7, a 9 1/4 hod., v neděli a svátky také o 3. hod. odpol. Předprodej od 10 do 12 hod. dopol.
Každou neděli nezkrácené představení o 1/2 11. hod. dopolední.
Čísla
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu 1932-03-26: Moravské noviny 1932-03-26 73 100
Datum zveřejnění programu 1932-04-01: Moravské noviny 1932-04-01 77 100
Datum zveřejnění programu 1932-03-25: Lidové noviny 1932-03-25 156 100
Dny promítání (od) Lidové noviny 1932-03-25 156 100
Dny promítání (do) Lidové noviny 1932-04-07 178 100
Kino Lidové noviny 1932-03-25 156 100
Čísla Lidové noviny 1932-03-25 156 100
Popis programu (CZ) Lidové noviny 1932-03-25 156 100
Počet promítnutí Lidové noviny 1932-03-25 156 100