Praha; Panorama Alfa-Passage; Alfa: 24.05.1932

Dny promítání (od)
Tue 24. 05. 1932
Dny promítání (do)
Mon 06. 06. 1932
Datum zveřejnění programu
Tue 24. 05. 1932
Počet promítnutí
42
Popis programu (CZ)
Od 24. května.
Představení o 1/2 5., 7. a 9 1/4 hod.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu 1932-05-24: Lidové noviny 1932-05-24 262 100
Datum zveřejnění programu 1932-05-24: Moravské noviny 1932-05-24 122 100
Dny promítání (od) Lidové noviny 1932-05-24 262 100
Dny promítání (do) Lidové noviny 1932-06-06 285 100
Kino Lidové noviny 1932-05-24 262 100
Čísla Lidové noviny 1932-05-24 262 100
Popis programu (CZ) Lidové noviny 1932-05-24 262 100
Počet promítnutí Lidové noviny 1932-06-06 285 100