Ohm Krüger, vůdce Burů; Ohm Krüger / Ohm Krüger

Název
Ohm Krüger, vůdce Burů
Ohm Krüger
Originální název
Ohm Krüger
Země
Jazyk
Rok výroby
1941
Poznámka
Mládeži do 14 let nepřístupný. Povoluje se k předvádění jen pro představení německé branné moci a představení NSDAP.
Věstník Českomoravského Filmového ústředí, rok 1941, č. výtisku 5, str. 2.

Součást programů:

Kino Dny promítání Číslo
Dopz / Scala / Moskva 08.08.1941 - 21.08.1941 Ohm Krüger