Praha; Panorama Alfa-Passage; Alfa: 17.12.1943

Dny promítání (od)
Fri 17. 12. 1943
Dny promítání (do)
Thu 23. 12. 1943
Datum zveřejnění programu
Fri 17. 12. 1943
Počet promítnutí
23
Popis programu (CZ)
Dnes poslední den!
V sobotu 25. XII. premiéra čes. filmu ŠŤASTNOU CESTU
3/4 4, 6, 1/4 9. V ned. 1/2 11. a 3/4 2.
Zajistěte si vstupenky v předprodeji!
3/4 4, 6, 1/4 9. V ned. též 1/2 11. a 3/4 2 hod.
V sobotu 25. XII. premiéra čes. filmu ŠŤASTNOU CESTU
3/4 4, 6, 1/4 9. V ned. též 1/2 11. a 3/4 2.
Zajistěte si vstupenky v předprodeji!
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravské slovo 1943-12-17 298 100