Kino-Brno-Slatina; Beseda; Beseda; Latein: 16.03.1945

Dny promítání (od)
Tue 20. 03. 1945
Dny promítání (do)
Thu 22. 03. 1945
Datum zveřejnění programu
Fri 16. 03. 1945
Počet promítnutí
3
Popis programu (DE)
8.
Sources
fond B251 ÚŘP, k. 173, sign. 1266