Slávia (St. Lískovec); Alt-Leskau: 16.03.1945

Dny promítání (od)
Wed 21. 03. 1945
Dny promítání (do)
Wed 21. 03. 1945
Datum zveřejnění programu
Fri 16. 03. 1945
Počet promítnutí
1
Popis programu (DE)
8.
Sources
fond B251 ÚŘP, k. 173, sign. 1266