Retschkowitz; Kino Sokola: 22.12.1944

Dny promítání (od)
Wed 27. 12. 1944
Dny promítání (do)
Thu 28. 12. 1944
Datum zveřejnění programu
Fri 22. 12. 1944
Počet promítnutí
2
Popis programu (DE)
27.-28.XII. 8.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravský zemský archiv, fond B251 ÚŘP, k. 173, sign. 1266 100
Počet promítnutí Moravský zemský archiv, fond B251 ÚŘP, k. 173, sign. 1266 100