Bezejmenná čili "Mezi smíchem a pláčem" / Zwischen Lachen und Weinen