Mučení srdce II. Štěstí a žalost / Gefolterte Herzen. II. Teil: Glück und Glas