Květen; Vitagraph; Vitagraf; Elektra; Illusion: 07.11.1919

Dny promítání (od)
Fri 07. 11. 1919
Datum zveřejnění programu
Fri 07. 11. 1919
Čísla
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu Lidové noviny 1919-11-07 308 100
Dny promítání (od) Lidové noviny 1919-11-07 308 100
Kino Lidové noviny 1919-11-07 308 100
Čísla Lidové noviny 1919-11-07 308 100