Květen; Vitagraph; Vitagraf; Elektra; Illusion: 13.03.1926

Dny promítání (od)
Sat 13. 03. 1926
Dny promítání (do)
Tue 16. 03. 1926
Datum zveřejnění programu
Sat 13. 03. 1926
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravské noviny 1926-03-13 59 100
Poznámka Moravské noviny 1926-03-17 62 100