Květen; Vitagraph; Vitagraf; Elektra; Illusion: 25.09.1926

Dny promítání (od)
Sat 25. 09. 1926
Dny promítání (do)
Wed 29. 09. 1926
Datum zveřejnění programu
Sat 25. 09. 1926
Čísla
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravské noviny 1926-09-25 221 100