Černá maska čili chráněnec smrti; Černá maska / protetto della morte, Il