Kino Republika: 22.05.1931

Dny promítání (od)
Fri 22. 05. 1931
Dny promítání (do)
Thu 28. 05. 1931
Datum zveřejnění programu
Fri 22. 05. 1931
Počet promítnutí
23
Kino
Popis programu (CZ)
Od 22. května.
Začátky: o 1/2 5., 3/4 7., 9. hod., v neděli a ve svátek též o 1/2 11. hod. dopol.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu 1931-05-23: Moravské noviny 1931-05-23 120 100
Datum zveřejnění programu 1931-05-22: Moravské noviny 1931-05-22 119 100
Datum zveřejnění programu 1931-05-22: Lidové noviny 1931-05-22 257 100
Datum zveřejnění programu 1931-05-22: Moravské slovo 1931-05-22 120 100
Dny promítání (od) Moravské slovo 1931-05-22 120 100
Dny promítání (do) Moravské slovo 1931-05-22 120 100
Čísla Moravské slovo 1931-05-22 120 100
Popis programu (CZ) Lidové noviny 1931-05-22 257 100
Počet promítnutí Lidové noviny 1931-05-22 257 100