Bio Dopz; Moskva; Scala: 10.11.1931

Dny promítání (od)
Tue 10. 11. 1931
Dny promítání (do)
Mon 23. 11. 1931
Datum zveřejnění programu
Tue 10. 11. 1931
Popis programu (CZ)
Prodlouženo.
Čísla
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu 1931-11-10: Lidové noviny 1931-11-10 563 100
Datum zveřejnění programu 1931-11-17: Moravské slovo 1931-11-17 267 100
Datum zveřejnění programu 1931-11-10: Moravské slovo 1931-11-10 261 100
Dny promítání (do) Lidové noviny 1931-11-23 587 100
Dny promítání (od) Lidové noviny 1931-11-10 563 100
Čísla Moravské slovo 1931-11-10 261 100
Popis programu (CZ) Moravské slovo 1931-11-17 267 100