Čas; Apollo-Kino; O. P. Aktualitätenkino; Aktualita; Ufa OP – kino aktualit; Ohne Pause (OP Kino); Apollo: 04.03.1932

Dny promítání (od)
Fri 04. 03. 1932
Dny promítání (do)
Thu 10. 03. 1932
Datum zveřejnění programu
Fri 04. 03. 1932
Počet promítnutí
20
Popis programu (DE)
Vorstellungen: Halb 4, halb 6, halb 8 und 9.15 Uhr.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu 1932-03-05: Lidové noviny 1932-03-05 119 100
Datum zveřejnění programu 1932-03-05: Volksfreund 1932-03-05 56 100
Datum zveřejnění programu 1932-03-07: Moravské noviny 1932-03-07 56 100
Datum zveřejnění programu 1932-03-04: Moravské slovo 1932-03-04 45 100
Dny promítání (od) 1932-03-05: Volksfreund 1932-03-05 56 100
Dny promítání (od) 1932-03-04: Moravské slovo 1932-03-04 45 100
Dny promítání (od) 1932-03-06: Moravské noviny 1932-03-07 56 100
Dny promítání (do) Moravské slovo 1932-03-04 45 100
Čísla Moravské slovo 1932-03-04 45 100
Kino Moravské slovo 1932-03-04 45 100
Popis programu (DE) Volksfreund 1932-03-05 56 100
Počet promítnutí Moravské noviny 1932-03-07 56 100