Čas; Apollo-Kino; O. P. Aktualitätenkino; Aktualita; Ufa OP – kino aktualit; Ohne Pause (OP Kino); Apollo: 14.05.1929

Dny promítání (od)
Tue 14. 05. 1929
Dny promítání (do)
Thu 16. 05. 1929
Datum zveřejnění programu
Tue 14. 05. 1929
Počet promítnutí
16
12
Popis programu (CZ)
Jedinečné prvotní předvedení!
Pouze 3 dny!
Začátek: 4 - 3/4 6 - 1/2 8 - 9 1/4 hod.
Popis programu (DE)
Vom 14. Mai:
Beginn: 4, 3/4 6, 1/2 8 und 1/4 10 Uhr.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu 1929-05-14: Volksfreund 1929-05-14 113 100
Datum zveřejnění programu 1929-05-15: Moravské noviny 1929-05-15 111 100
Datum zveřejnění programu 1929-05-14: Lidové noviny 1929-05-14 244 100
Dny promítání (od) 1929-05-14: Volksfreund 1929-05-14 113 100
Dny promítání (od) 1929-05-15: Moravské noviny 1929-05-15 111 25
Dny promítání (do) 1929-05-17: Moravské noviny 1929-05-17 113 25
Dny promítání (do) 1929-05-16: Lidové noviny 1929-05-14 244 100
Kino Moravské noviny 1929-05-15 111 100
Čísla Moravské noviny 1929-05-15 111 100
Popis programu (DE) Volksfreund 1929-05-14 113 100
Popis programu (CZ) Lidové noviny 1929-05-14 244 100
Počet promítnutí 16: Volksfreund 1929-05-16 115 25
Počet promítnutí 12: Lidové noviny 1929-05-14 244 100