Čas; Apollo-Kino; O. P. Aktualitätenkino; Aktualita; Ufa OP – kino aktualit; Ohne Pause (OP Kino); Apollo: 18.06.1929

Dny promítání (od)
Tue 18. 06. 1929
Dny promítání (do)
Thu 20. 06. 1929
Datum zveřejnění programu
Tue 18. 06. 1929
Počet promítnutí
12
Popis programu (CZ)
Jedinečné prvotní představení!
Jako dodatky 2 amerik. veselohry a Elektajournal.
Začátek: 4 - 3/4 6 - 1/2 8 - 9 1/4 hod.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu 1929-06-18: Lidové noviny 1929-06-18 307 100
Datum zveřejnění programu 1929-06-19: Moravské noviny 1929-06-19 139 100
Dny promítání (od) 1929-06-18: Lidové noviny 1929-06-18 307 100
Dny promítání (od) 1929-06-19: Moravské noviny 1929-06-19 139 25
Dny promítání (do) 1929-06-20: Lidové noviny 1929-06-21 313 100
Dny promítání (do) 1929-06-21: Moravské noviny 1929-06-21 141 25
Kino Moravské noviny 1929-06-19 139 100
Čísla Moravské noviny 1929-06-19 139 100
Popis programu (CZ) Lidové noviny 1929-06-18 307 100
Počet promítnutí Lidové noviny 1929-06-18 307 100