The Empire Bio Co.; Centrální kino; Zentral; Central; Úderka; Ufa-Central: 01.03.1918

Dny promítání (od)
Fri 01. 03. 1918
Dny promítání (do)
Thu 07. 03. 1918
Datum zveřejnění programu
Fri 01. 03. 1918
Popis programu (DE)
Heute letzter Tag!
Prolongiert
Beginn der Vorstellung:
3/4 4, 1/2 6, 1/4 8 und 9 Uhr.
Beginn der Vorstellung:
1/4 3, 3/4 4, 1/2 6, 1/4 8 und 9 Uhr.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1918-03-01 100
Dny promítání (od) Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1918-03-07 100
Dny promítání (do) Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1918-03-07 100
Kino Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1918-03-01 100
Popis programu (DE) Heute letzter Tag!: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1918-03-07 100
Popis programu (DE) Prolongiert: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1918-03-05 100
Popis programu (DE) Beginn der Vorstellung: 3/4 4, 1/2 6, 1/4 8 und 9 Uhr.: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1918-03-04 100
Popis programu (DE) Beginn der Vorstellung: 1/4 3, 3/4 4, 1/2 6, 1/4 8 und 9 Uhr.: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1918-03-03 100