Bio Moderna; Moderna; Jalta: 25.12.1929

Dny promítání (od)
Wed 25. 12. 1929
Dny promítání (do)
Tue 31. 12. 1929
Datum zveřejnění programu
Wed 25. 12. 1929
Čísla
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravské noviny 1929-12-25 295 100