Bio Moderna; Moderna; Jalta: 31.01.1933

Dny promítání (od)
Tue 31. 01. 1933
Dny promítání (do)
Thu 09. 02. 1933
Datum zveřejnění programu
Tue 31. 01. 1933
Počet promítnutí
30
Popis programu (CZ)
Ode dneška.
Zač. 1/2 5, 7, 9 1/4. - Předprodej od 11 hod.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu 1933-01-31: Volksfreund 1933-01-31 26 100
Datum zveřejnění programu 1933-01-31: Lidové noviny 1933-01-31 56 100
Dny promítání (od) 1933-01-31: Volksfreund 1933-01-31 26 50
Dny promítání (od) 1933-01-31: Lidové noviny 1933-01-31 56 100
Dny promítání (do) Volksfreund 1933-02-08 33 100
Kino Volksfreund 1933-01-31 26 100
Čísla Volksfreund 1933-01-31 26 100
Popis programu (CZ) Lidové noviny 1933-01-31 56 100
Počet promítnutí Lidové noviny 1933-01-31 56 100