Bio Moderna; Moderna; Jalta: 17.02.1933

Dny promítání (od)
Fri 17. 02. 1933
Dny promítání (do)
Mon 27. 02. 1933
Datum zveřejnění programu
Fri 17. 02. 1933
Počet promítnutí
33
Popis programu (CZ)
Ode dneška.
Zač. o 1/2 5, 7, 9 1/4. - Předprodej od 11 hod.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Volksfreund 1933-02-17 41 100
Počet promítnutí Lidové noviny 1933-02-17 88 100