Bio Moderna; Moderna; Jalta: 18.07.1933

Dny promítání (od)
Tue 18. 07. 1933
Dny promítání (do)
Thu 20. 07. 1933
Datum zveřejnění programu
Tue 18. 07. 1933
Počet promítnutí
9
Popis programu (CZ)
Jen 3 dny.
Zač. 1/2 5, 7, 9 1/4 hod.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu 1933-07-18: Volksfreund 1933-07-18 165 100
Datum zveřejnění programu 1933-07-18: Lidové noviny 1933-07-18 355 100
Dny promítání (od) 1933-07-18: Volksfreund 1933-07-18 165 50
Dny promítání (od) 1933-07-18: Lidové noviny 1933-07-18 355 100
Dny promítání (do) Volksfreund 1933-07-20 167 100
Čísla Volksfreund 1933-07-18 165 100
Kino Volksfreund 1933-07-18 165 100
Poznámka Volksfreund 1933-07-18 165 100
Popis programu (CZ) Lidové noviny 1933-07-18 355 100
Počet promítnutí Lidové noviny 1933-07-18 355 100