Květen; Vitagraph; Vitagraf; Elektra; Illusion: 15.10.1920

Dny promítání (od)
Fri 15. 10. 1920
Dny promítání (do)
Mon 18. 10. 1920
Datum zveřejnění programu
Fri 15. 10. 1920
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu Lidové noviny 1920-10-15 515 100
Dny promítání (od) Lidové noviny 1920-10-15 515 100
Dny promítání (do) Lidové noviny 1920-10-15 515 100
Kino Lidové noviny 1920-10-15 515 100
Čísla Lidové noviny 1920-10-15 515 100