Praha; Panorama Alfa-Passage; Alfa: 06.09.1935

Dny promítání (od)
Fri 06. 09. 1935
Dny promítání (do)
Sun 15. 09. 1935
Datum zveřejnění programu
Fri 06. 09. 1935
Čísla
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravské slovo 1935-09-06 195 100