Květen; Vitagraph; Vitagraf; Elektra; Illusion: 11.10.1935

Dny promítání (od)
Fri 11. 10. 1935
Dny promítání (do)
Sat 12. 10. 1935
Datum zveřejnění programu
Fri 11. 10. 1935
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu Moravské slovo 1935-10-11 224 100
Dny promítání (od) Moravské slovo 1935-10-11 224 100
Dny promítání (do) Moravské slovo 1935-10-12 225 100
Kino Moravské slovo 1935-10-11 224 100
Čísla Moravské slovo 1935-10-11 224 100