Květen; Vitagraph; Vitagraf; Elektra; Illusion: 28.12.1920

Dny promítání (od)
Tue 28. 12. 1920
Dny promítání (do)
Thu 30. 12. 1920
Datum zveřejnění programu
Tue 28. 12. 1920
Čísla
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Lidové noviny 1920-12-28 643 100