Vlast; Atlantik: 15.01.1942

Dny promítání (od)
Thu 15. 01. 1942
Dny promítání (do)
Sun 18. 01. 1942
Datum zveřejnění programu
Thu 15. 01. 1942
Počet promítnutí
11
9
Popis programu (CZ)
3/4 6, 8 hod., v neděli též 1/2 4. hod.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravské slovo 1942-01-15 12 100
Počet promítnutí 11: Moravské slovo 1942-01-15 12 50
Počet promítnutí 9: Moravské slovo 1942-01-15 12 50